Monthly Archives: March 2014

Gode naboer

Det er hyggelig å se igjen gamle naboer. Men det finnes hederlige unntak. Jeg opplevde et slikt unntak forleden dag. Og la meg straks si at det ikke er noe å laste den gamle naboen for, han gjorde bare jobben … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off