Monthly Archives: March 2018

Sankt Peter-dialogene. 28. Begynnelse? Nei, det vet ingen noe om. Alle våre historier begynner midt i, noe annet er utenkelig. Denne, som så mange av de andre, begynner i utkanten av et skogholt, på en smal sti som snor seg … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off