Håp

Håp er tanker,
tanker med mening,
tanker med mening i livets tunge stunder

Håp gir oss tro,
tro på oss selv,
tro på at alle kan skape mirakler.

Håpet får frem
våre uante krefter,
krefter som overgår hver eneste mester,

Gi aldri opp håpet,
det gir oss vår styrke!
Derfor er håpet så viktig å dyrke!
Hope flower

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

One Response to Håp

  1. Irene says:

    ❤❤❤

Comments are closed.