Vel Fortjent!

Da kan vi nok en gang utføre det anatomiske kunst-stykket det er å slå oss selv på skulderen.

Det er ikke ironisk ment, tvert imot.
Jeg er stolt av å leve i verdens nest eldste fungerende demokrati, med en 199 år gammel grunnlov.
Norge er ikke bare verdens definitivt rikeste land, vi trenger kikkert for å se det nest rikeste…

Vi er velsignet med ressurser som er i overkant av det selv den mest naive optimist kan drømme sammen, og vi har en velferd som er uten historisk sidestykke.

Vi er vinnere, og vi viser det frem på en forsiktig men effektiv måte. Våre hjelmer har ikke horn lenger (og har for øvrig aldri hatt det), men vi har blod i årene som fortjener at vi tar vare på vår arv og våre goder.

Som i gamle dager senker vi vindelbroen for de som kommer i fred. Vi åpner spiskammerset og gir ly. På denne dagen lar vi alle være en del av oss som nasjon, og vi lar flagg være flagg og godtar andre størrelser enn vår egen. De fleste av oss i hvert fall.

At det norske flagget har det innbyrdes forhold på 16 til 22 og fargene tilsvarer #EF2B2D og #002868 i RGB-systemet er nok bare noe få bryr seg om, men selv det er nøye gjennomtenkt av folk vi kanskje burde minnes med mer respekt enn vi gjør.

Vi har veldig mye å være stolt av, og veldig mye å miste. Heldigvis har vi ledere som vet å sette ut vaktposter og hindre beleiringer og de som måtte bringe oss ufred.

Vel har vi fått utlevert goder av naturen som er enestående og rike, og vi vet at det forplikter, men vi har ingen plikt og kanskje ikke engang rett til å la andre enn oss selv styre og forvalte dette arvesølvet.

Det er å håpe at alle skjønner hvor utsatt vi er og hvor viktig det å stoppe forsøk på å klore til seg vår rikdom, på et tidlig stadium.

Helt konkret så forsøker nå et utarmet, mislykket og døende system å hente kapital ved å ”bøtelegge” staten Norge for diverse ting i sin desperate kamp for å opprettholde en union som har spilt fallitt. Alle unioner er født med en dødsdom som attest. Også denne.

Det å være heldig blir nærmest fremstilt som en dårlig egenskap av visse personer og organisasjoner. Det er selvfølgelig fullstendig feil og kun et utslag av egen smålighet og misunnelse. Men det forplikter å være heldig og velstående. Noblesse Obligè.

Til alle tider, og på alle steder har det vært slik at man sørger for sine egne først og fremst, og forsøker etter beste evne å deretter gjøre det beste for fremmede som trenger støtte og hjelp.

Vel, akkurat nå er også ”til alle tider”. Det er kanskje viktigere enn noen gang å beskytte oss som folkeferd og som familie.

Nasjonalisme har blitt et banneord, men det betyr egentlig bare at vi ønsker å ta vare på oss selv og det som er vårt. Kan det være feil?

Du er fortsatt hjemme selv om du har huset fullt av gjester, er du ikke?

Nasjonaldagen er det norskeste som finnes.

La oss ta vare på vårt særpreg. La oss gjøre det anatomiske kunststykket enda et hakk mer avansert:

La oss legge en beskyttende arm rundt enhver som trenger det, uansett farge eller fasong, samtidig som vi klapper oss selv vel fortjent på skulderen.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.